ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่น 50 23 ธ.ค. 58โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่น 50 23 ธ.ค. 58โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่น 50 23 ธ.ค. 58

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๕๐ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องราคาจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2559 (กันเงินเหลื่อมปี 2558) ลงวันที่ 30 พ.ย. 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัวย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้รับบริการ รุ่นที่ ๕๐ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีสอบราคา (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีสอบราคา (e-bidding) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลด < ประกาศ สำนักงานปลัดฯ สอบราคารั้วเหล็ก