ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี 2561 ตามประกาศศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปี งบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกพนง.จ้างเหมา ปี 61 ดาวน์โหลด