ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับทราบข่าวการรับสมัครได้อย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดขยายวันรับสมัครเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2560 และกำหนดวันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ (ขยายเวลา)  รับสมัครพนักงานฯ ปี 61 (เจ้าหน้าที่คอมฯ, การเงินและบัญชี) ถึง 31 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด