อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยกรมกิจการสตรีและครอบครัว โดยศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกา 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ปี 2561 (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, การเงินและบัญชี) 9 ต.ค. 60 ดาวน์โหลด