อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีสอบราคา (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดจ้างทำรั้วเหล็กโปร่ง โดยวิธีสอบราคา (e-bidding) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลด < ประกาศ สำนักงานปลัดฯ สอบราคารั้วเหล็ก