ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับผู้รับบริการ งบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหาร และวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับผู้รับบริการ งบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) คลิ๊กตรงนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร