อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับสมัครอบรมอาชีพระยะสั้น 1 เดือน โดย ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

 1. หลักสูตร อาหารและโภชนาการ
  1. หลักสูตรทำอาหารจานเดียว 18 ชนิด รับสมัคร 10 คน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2557
  2. หลักสูตรทำเบเกอรี่ 18 ชนิด รับสมัคร 10 คน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2557
 2. หลักสูตร เสริมสวยและตัดผมชาย ระหว่างวันที่ 2 – 20 มิถุนายน 2557
  1. หลักสูตรการขัดหน้า,นวดหน้า,สปาหน้า รับสมัคร 5 คน
  2. หลักสูตรการแต่งหน้าเจ้าสาว,แต่งหน้ารับปริญญา,แต่งหน้าขบวนพาเหรด รับสมัคร 5 คน
  3. หลักสูตรการเกล้าผม 6 แบบ รับสมัคร 5 คน
 3. หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ ระหว่างวันที่ 4 – 29 สิงหาคม 2557
  1. การสร้างแบบเสื้อและกระโปรงตามแฟชั่น รับสมัคร 10 คน

เรียนฟรีทุกหลักสูตร : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 074-584111 (ในวันและเวลาราชการ)