www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่น 50 23 ธ.ค. 58โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่น 50 23 ธ.ค. 58โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่น 50 23 ธ.ค. 58

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ ๕๐ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัวย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้รับบริการ รุ่นที่ ๕๐ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตรวจเยี่ยม 12 พ.ย. 58อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตรวจเยี่ยม 12 พ.ย. 58อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตรวจเยี่ยม 12 พ.ย. 58

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ท่านเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) พร้อมคณะเยี่ยมเยือนหน่วยงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยผู้อำนวยการศูนย์ (นางวริยา สนิทวาที) พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และนักฝึกอาชีพ รุ่นที่ 50 ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมกิจการสตรีฯ ประธานปิดการฝึกอบรม รุ่น 49 25 ก.ย. 58อธิบดีกรมกิจการสตรีฯ ประธานปิดการฝึกอบรม รุ่น 49 25 ก.ย. 58อธิบดีกรมกิจการสตรีฯ ประธานปิดการฝึกอบรม รุ่น 49 25 ก.ย. 58

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.58 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 720 ชม. รุ่นที่ 49 และหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 193 ราย และโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จำนวน 50 ราย/โครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่แก่สตรี จำนวน 723 ราย รวมทั้งสิ้น ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา