อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานของบุคลากร  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  เพื่อให้คณะผู้ศึกษาดูงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ และการให้บริการของศูนย์

การใช้ยาเบื้องต้น สารเคมีเครื่องสำอาง การทำเจลฯ 2 ก.พ. 59การใช้ยาเบื้องต้น สารเคมีเครื่องสำอาง การทำเจลฯ 2 ก.พ. 59การใช้ยาเบื้องต้น สารเคมีเครื่องสำอาง การทำเจลฯ 2 ก.พ. 59

คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเบื้องต้น สารเคมีในเครื่องสำอาง การทำเจลน้ำหอม เจลล้างมือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน 28-29 ม.ค. 59

โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพปัจฉิมนิเทศและจัดหางาน วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดย  วิทยากรจากโรงเรียนควนเนียงวิทยา มาให้ความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ผู้ที่สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มาให้ความรู้และประสปการ์ณในการทำงานโดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน

โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลาดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ ปี 2559 โดยจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญรางวัลแก่ผู้ใช้บริการทุกคน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้ภาคใต้ฯ

โครงการกีฬาสีเพื่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 50 15 ม.ค. 59โครงการกีฬาสีเพื่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 50 15 ม.ค. 59โครงการกีฬาสีเพื่อสุขภาพฯ รุ่นที่ 50 15 ม.ค. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลาดำเนินโครงการกีฬาสีเพื่อสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการ รุ่นที่ 50 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬา ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายใจที่ดี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการ และบุคลากร