ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา  09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีท่านสมโภชน์  โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59