ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59

วันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดให้มีพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 ณ อาคารเอนกประสงค์ มีผู้เข้าร่วมพิธี 197 คน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นประธานในพิธี และท่านพุธทรัพย์  มณีศรี ให้เกียรติมาร่วมในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59

พิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 51 26 พ.ค. 59