อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานของบุคลากร  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  เพื่อให้คณะผู้ศึกษาดูงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ และการให้บริการของศูนย์

คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59

คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59คณะแพทย์ศาสตร์ศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์ 11 ก.พ. 59