ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลาดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ ปี 2559 โดยจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญรางวัลแก่ผู้ใช้บริการทุกคน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้ภาคใต้ฯ

โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59

โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59โครงการสืบสานประเพณีวันปีใหม่ 2559 15 ม.ค. 59