ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัวย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58

ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58ร่วมถวายสัตย์ปฎิญาณ ในโอกาสวันเฉลิมฯ 5 ธ.ค. 58