26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีไหว้ครูและอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้รับบริการ รุ่นที่ ๕๐ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58

พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58

พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58พิธีไหว้ครู อบรมคุณธรรม รุ่น 50 26 พ.ย. 58