อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558

  • จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการถือศีลอด
  • เชิญโต๊ะอิหม่ำ(ผู้นำศาสนา) มานำทำพิธีละหมาด
  • รับประทานอาหารพร้อมเพียงกัน(พิธีแก้บวช) หลังพระอาทิตย์ตกดิน
  • ผู้รับที่ถือศีลอดมาทำพิธีละหมาดในช่วงเวลาหลังทำพิธีแก้บวชเรียบร้อยแล้ว

โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558โครงการส่งเสริมประเพณีการถือศีลอด รุ่น 49 วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 17 กรกฏาคม 2558