ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้รับบริการ ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 52 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่แนะนำตัวและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยในศูนย์ฯ และระเบียบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59

วันที่ 23 กันยายน 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา (นายจรัส ชุมปาน) ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท ในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59

วันที่ 2 กันยายน 2559 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา  09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีท่านสมโภชน์  โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม