อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 18 ต.ค. 59

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้รับบริการ ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59เปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศฯ รุ่น 52 12 ต.ค. 59

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และให้โอวาทแก่ผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 52 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่แนะนำตัวและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจงกฎระเบียบการเข้าพักอาศัยในศูนย์ฯ และระเบียบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 23 ก.ย. 59

วันที่ 23 กันยายน 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา (นายจรัส ชุมปาน) ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาท ในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 51 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จ.สงขลา 2 ก.ย. 59

วันที่ 2 กันยายน 2559 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 22 มิ.ย. 59

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา  09.00 น. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันปัญหาการถูกล่อลวงและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม แก่เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีท่านสมโภชน์  โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม