ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

แนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้าเด่น ของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ที่

สินค้า

ราคา

สถานที่ติดต่อ

ซองใส่ทิชชู

ซองใส่ทิชชู

๕๕.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.thกระเป๋าใส่สตางค์

กระเป๋าใส่สตางค์

๔๕.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

ถุงมือจับของร้อน

ถุงมือจับของร้อน

๙๕.-บาท/ชิ้น

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th

ผ้าละหมาด

ผ้าละหมาด

๕๐๐.-บาท/ชิ้น

(ตามลายผ้า)

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้

โทร. 074 584 111, 074 584 113

Email : southwomencenter@dsdw.mail.go.th