อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคอมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 14-60 ปี

รายละเอียดการเปิดเรียนปีละ 2 รุ่น ดังนี้

1. รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม ของทุกปี

 • ฝึกอาชีพช่วงเดือน ตุลาคม - มีนาคม

2. รุ่นที่ 2 รับสมัครวันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน ของทุกปี

 • ฝึกอาชีพช่วงเดือน เมษายน - กันยายน

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ขนาด 1 นิ้ว 5 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ

บริการที่ได้รับขณะฝึกอาชีพ

 • ฟรี (ที่พักสำหรับสตรี, อาหาร 3 มื้อ, วัสดุฝึกอบรม, เครื่องแบบ, ของใช้ประจำตัว, การรักษาพยาบาล, การสังคมสงเคราะห์, นันทนาการ, บริการจัดหางาน และวุฒิบัตร)

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา
 • 590 ม.11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทรศัพท์ 074 584 111 และ 074 584 113
 • Facebook: ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
 • Website: www.southwomencenter.com

ดาวน์โหลดเอกสาร