ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

หลักสูตร ๖ เดือน

  • ตัดเย็บเสื้อผ้า
  • เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
  • การบริการโรงแรม
  • โภชนาการ
  • ปักจักร
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ