ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอาชีพในสถาบัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีรายละเอียดดังนี้

 1. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน
 2. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ
 3. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ (หลักสูตร ๓ เดือน)
 4. หลักสูตรระยะสั้นซ่อมแซมเสื้อผ้า
 5. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6. หลักสูตรปักจักร
 7. หลักสูตรนวดแผนไทย
 8. หลักสูตรโภชนาการ หลักสูตร ๖ เดือน
 9. หลักสูตรโภชนาการ หลักสูตร ๓ เดือน
 10. หลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย ๑ เดือน
 11. หลักสูตรเสริมสวยและตัดผมชาย ๖ เดือน

สามารถดาวน์โหลดเพื่อดูรายละเอียดของทุกหลักสูตร ได้ที่นี่

 • เอกสาร โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอาชีพในสถาบัน (วิชา ระยะเวลา และผู้สอน) ดาวน์โหลด