26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สนับสนุนทุกคน... ทำดี
อีกหนึ่งความสำเร็จ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
www.southwomencenter.org
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ส่งเสริมและพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้
ติดต่อเรา 074-584-111, 074-584-112
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้

หลักสูตร ๖ เดือน

 • ตัดเย็บเสื้อผ้า
 • เสริมสวยสตรีและตัดผมชาย
 • การบริการโรงแรม
 • โภชนาการ
 • ปักจักร
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ตัดเย็บเสื้อผ้ายกระดับ

หลักสูตร ๓ เดือน

 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • นวดแผนไทย

หลักสูตรระยะสั้น

 • งานประดิษฐ์
 • งานมาลัยใบตอง
 • อื่นๆ